Mer om duft

Duft er en fascinerende opplevelse som vekker sansene våre og kan fremkalle minner, følelser og assosiasjoner på en måte som få andre sanseinntrykk kan. For å forstå hvordan duften er bygget opp, må vi grave dypere i dens komplekse natur.
Duft, eller lukt, oppstår fra stoffer som når luktreseptorene våre når vi puster dem inn eller blir eksponert for dem på andre måter. Disse kjemikaliene kalles luktstoffer og kan være enkle molekyler eller mer komplekse forbindelser. Duftene omgir oss overalt, fra naturlige kilder som blomster og frukt til kunstige dufter i parfymer og rengjøringsprodukter.

Parfymer kan deles inn i tre hovedgrupper basert på deres kjemiske egenskaper:

  1. Hydrofobe parfymer: Disse er vannavstøtende og oppløses ikke godt i vann. De er vanligvis flyktige og spres lett i luften. Eksempler på hydrofobe duftstoffer er dufter fra krydder, eteriske oljer og enkelte syntetiske kjemikalier.

  2. Hydrofile duftstoffer: Disse er vannløselige og kan derfor ikke spres i luften like lett som hydrofobe duftstoffer. De fleste naturlige luktstoffer som produseres av levende organismer, er hydrofile. Dette inkluderer dufter fra frukt, grønnsaker og blomster.

  3. Amfifile duftstoffer: Disse har både hydrofile og hydrofobe deler i molekylstrukturen. De kan derfor løses opp i vann så vel som i fett, noe som gjør dem allsidige når det gjelder spredning. Amfifile duftstoffer finnes i enkelte eteriske oljer og matlagingsdufter.

Når vi utsettes for luktstoffer, trenger de inn i nesen og når luktorganet vårt, som kalles luktepitelet. Luktepitelet dekker den øvre delen av nesehulen og inneholder millioner av små luktreseptorer. Disse reseptorene er spesialisert på å gjenkjenne og binde seg til spesifikke dufter, noe som utløser en kjemisk reaksjon som sender signaler til hjernen.
Signalene fra luktesansen sendes til ulike deler av hjernen, blant annet til det limbiske systemet, som er involvert i følelser og minner. Derfor kan dufter ofte vekke sterke følelser eller minner fra fortiden.

Kort oppsummert består duftstoffer av ulike stoffer som kan være hydrofobe, hydrofile eller amfifile. Disse stoffene interagerer med luktreseptorene i nesen, noe som utløser en kaskade av signaler til hjernen og resulterer i opplevelsen av duft.

Det første steget på DIN duftreise starter nedenfor ved at du velger hvilket merke du vil utforske.

Våre merkevarer